Wielkopostna Adoracja Krzyża z San Clemente w Łodzi i Krakowie

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny oraz Bractwo śpiewacze San Clemente zapraszają na Adoracje Krzyża w dominikańskich klasztorach w Łodzi i Krakowie.

Pierwsza Adoracja odbędzie się w Łodzi w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w piątek 1 kwietnia po wieczornej Drodze Krzyżowej. Druga w czwartek 7 kwietnia o godz. 20:15 w Klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie, w Kapitularzu (wejście przez krużganki). Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.

Bractwo San Clemente to męska grupa wokalna działająca od 2015 roku przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie. Członków bractwa łączy wspólna pasja, jaką jest śpiew, modlitwa, odkrywanie i przywracanie skarbów muzyki dawnej oraz tradycyjnej do ich właściwej przestrzeni: liturgii, nabożeństw, nabożnych spotkań śpiewaczych. Przez muzykę pragną wysławiać Boga i pomagać innym w przeżywaniu piękna liturgii.

Występy San Clemente są nie tylko koncertami muzycznymi, lecz przede wszystkim głęboką formą modlitwy śpiewem, połączoną z przeżyciem duchowym. Członkowie Bractwa śpiewają między innymi: chorał gregoriański, muzykę polifoniczną oraz różnych tradycji lokalnych: korsykańską, gruzińską i polskie pieśni tradycyjne. Opiekunem duchowym grupy jest o. Wojciech Sznyk OP.

Więcej informacji o spotkaniach można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku, a o wykonawcach – na stronie fdol.pl/sanclemente, gdzie dostępny jest także album ze śpiewanymi modlitwami, zamieszczony na Spotify.

ds

Zobacz także

FreshMail.pl