Wieżo z kości słoniowej – wyjaśniamy litanię

My, ludzie grzeszni, mamy możliwość przyjmowania Jezusa pod postacią Eucharystii. Powinniśmy dbać o to, abyśmy przyjmując Boga, byli tego godni. Aby przyjmowanie Tego, który jest Święty, przemieniało nas. Spożywając Ciało Chrystusa, powinniśmy być czyści. W liturgii Wielkiego Postu śpiewamy: Nawróć nas Panie a nawrócimy się do Ciebie. Maryja nie potrzebowała nawrócenia, była całkowicie czysta. My go potrzebujemy.

Wezwanie Wieżo z kości słoniowej jest symboliczne. Postaram się przedstawić znaczenie tego określenia Maryi w trzech wymiarach. Po pierwsze: jaki jest sens tego wezwania? Po drugie: jak odnosi się do Maryi? Po trzecie: jakie to ma znaczenie dla nas?

Co więc ono oznacza?

Wieża symbolizuje siłę i moc. Każde miasto starożytne czy średniowieczne w swoim krajobrazie posiadało wieżę jako symbol potęgi. Również wieże świątyń gotyckich symbolizowały zwrot człowieka do Boga.

Więcej trudności jest ze zwrotem odwołującym się do kości słoniowej. To wyrażenie z kolei jest biblijne, nawiązuje do Pieśni nad Pieśniami. Kochanek, oblubieniec opisując piękno swojej narzeczonej, mówi, że jej szyja jest jak wieża z kości słoniowej (7,5). Ona natomiast porównuje jego postać do rzeźby z kości słoniowej. Jak widzimy, kość słoniowa ma wielkie znaczenie jako symbol piękna. Uchodziła ona na Wschodzie za bardzo cenny i szlachetny materiał.

Dlaczego taki obraz odniesiono do Maryi?

Powody mogą być dwa. Pierwszy to przyrównanie kości słoniowej do czystości Maryi jako tej, która jest całkowicie czysta, bo jest bezgrzeszna. Przyrównując ją do kości słoniowej, sławimy jej piękno: w wierze i moralności. Z połączenia określeń wieżakość słoniowa w odniesieniu do Maryi, wynika z jednej strony potęga, a z drugiej delikatność i czystość. Maryja jako osoba góruje swą czystością nad innym stworzeniami.

Drugi obraz, jaki się nam nasuwa, ma swoje korzenie we wczesnym średniowieczu. Eucharystię w tamtym czasie przechowywano w puszce z kości słoniowej w kształcie wieży. Puszki te inspirowane były symboliką maryjną. Zawierały one Najświętszy Sakrament, podobnie jak Maryja, która nosiła w sobie Ciało Jezusa. Ona była bez żadnej zmazy. Ta czysta, drogocenna Wieża z kości słoniowej zawierała w sobie Najświętszy Sakrament – prawdziwego Boga.

Jak to się odnosi do nas?

My, ludzie grzeszni, mamy możliwość przyjmowania Jezusa pod postacią Eucharystii. Powinniśmy dbać o to, abyśmy przyjmując Boga byli tego godni. Aby przyjmowanie Tego, który jest Święty, przemieniało nas. Spożywając Ciało Chrystusa powinniśmy być czyści. W liturgii Wielkiego Postu śpiewamy: Nawróć nas Panie a nawrócimy się do Ciebie. Maryja nie potrzebowała nawrócenia, była całkowicie czysta. My go potrzebujemy.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także