Wrocław: Dominikańska Szkoła Wiary o teologii liturgii u J. Ratzingera

Dominikańska Szkoła Wiary we Wrocławiu będzie gościć w sobotę, 24 stycznia, o. Tomasza Samulnika OP, który wygłosi wykład pt. „Teologia liturgii i teologia muzyki w myśli Benedykta XVI”. Spotkanie rozpocznie się o 17:00 w refektarzu klasztoru oo. Dominikanów (wejście od ul. Janickiego).

Dominikańska Szkoła WiaryWykład jest próbą prezentacji oraz interpretacji powyższych aspektów myśli teologicznej J. Ratzingera/Benedykta XVI oraz przełożenia tej problematyki na przestrzeń wiary i życia chrześcijanina. Po wykładzie przewidziana jest możliwość zadawania pytań i dyskusji. Wstęp wolny.

Dlaczego sprawa liturgii oraz sposób jej traktowania zajmuje tyle miejsca w piśmiennictwie J. Ratzingera – kardynała, papieża? Dlaczego liturgia jest tak ważna, dlaczego jej poświęca aż tyle uwagi? – „Najkrócej rzecz ujmując: zasada brzmi: lex orandi, lex credendi, lex vivendi – czyli sposób, w jaki się modlimy, ma decydujące znaczenie dla naszej wiary – i w konsekwencji dla naszego chrześcijańskiego życia” – wyjaśnia o. Tomasz Samulnik.

„(…) w liturgii chodzi o nasze pojmowanie Boga i świata, o nasz stosunek do Chrystusa, do Kościoła i do nas samych. W obcowaniu z liturgią rozstrzygają się losy wiary i Kościoła”.
Joseph Ratzinger, „Nowa Pieśń dla Pana”, tł. J. Zychowicz, Kraków, 1999, s. 5.

– „Traktując na serio bycie christianoi (chrystusowymi, należącymi do Chrystusa, chrześcijanami), nie można i nie da się oddzielić naszej wiary od modlitwy oraz od naszego życia, ponieważ nasza wiara nie jest abstrakcyjną ideą, lecz dotyczy żywego Boga i naszej z nim relacji” – wskazuje prelegent. – Spotkanie to dokonuje się w kulcie, w żywej liturgii, która powinna stawać się życiem, codziennością. Sprawy liturgii i nieustannego pytania o jej odpowiedni kształt nie możemy zostawić w spokoju – twierdzi Ratzinger – jeśli zależy nam na prawidłowym formułowaniu i przeżywaniu naszej wiary. Chodzi o Boga, o Jego prymat w naszym życiu. Ku temu powinna prowadzić dobrze zorganizowana, przeżyta i zinterioryzowana (zaaplikowana do życia chrześcijanina) liturgia.

„[Liturgia] polega na modlitwie, na otwieraniu się ludzkiego ducha na Boga. Im bardziej człowiek staje się słowem – albo lepiej: im bardziej całą swą egzystencją staje się odpowiedzią dawaną Bogu – tym lepiej sprawuje autentyczny kult”.
Joseph Ratzinger, „Jezus z Nazaretu”, t. II, tł. W. Szymona, Kielce 2011, s. 249.

Tomasz Samulnik – ur. w 1981 r., dominikanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 2014 roku. Ukończył salezjańską szkołę muzyczną II stopnia w Lutomiersku koło Łodzi w klasie organów. Studiował także dyrygenturę chóralną na Akademii Muzycznej w Warszawie. W swoim dorobku posiada kilkanaście kompozycji i opracowań muzyki liturgicznej. Komponował także muzykę do spektaklów: „Opowieści papieskie” (teatr ITP, Lublin) oraz „Antygona” (teatr studentów KUL, Lublin). Jego głównym obszarem zainteresowań jest teologia dogmatyczna, zwłaszcza okołosoborowa (Henri de Lubac, Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, Ives Congar, Hans Urs von Balthasar, Romano Guardini).

Nagrania poprzednich wykładów i wszelkie informacje na temat wrocławskiej Dominikańskiej Szkoły Wiary dostępne są na stronie www.dsw.wroclaw.dominikanie.pl.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także