Wrocław: Rekrutacja do Liturgicznego Studium Wokalnego

WLSW to dwuletni kurs liturgiki i emisji głosu dla pasjonatów liturgii i śpiewu. U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią.

Celem WLSW jest poszerzanie wiedzy liturgicznej, doskonalenie umiejętności wokalnych oraz kształcenie przyszłych prowadzących schole parafialne. Zaproszeni są jednak również ci, którzy nie planują prowadzić zespołu wokalnego, a którym śpiew i liturgia są bliskie sercu – w Studium nauczą się prawidłowej emisji głosu oraz będą zgłębiać tajniki liturgii.

Kształcenie w WLSW przewiduje dwuletni program nauczania. Zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na 2 tygodnie w soboty. Miejscem zajęć jest klasztor oo. Dominikanów we Wrocławiu. O poziomie kształcenia decyduje kadra dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono prowadzących zajęcia na WSLW stanowi grupę ekspertów w swojej dziedzinie.

Warunkiem przyjęcia na WLSW jest posiadanie słuchu muzycznego, nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej.

Oprócz regularnych zajęć planowane są warsztaty muzyczno-liturgiczne, wykłady gościnne, konferencje i koncerty. Po drugim i czwartym semestrze przewidziane są sesje egzaminacyjne. Nauka w WLSW kończy się pracą dyplomową.

Rekrutacja trwa do 22 października. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.wlsw.pl.

bf

Zobacz także