Wrocław: Trwa nabór do Wrocławskiego Liturgicznego Studium Wokalnego

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewu i liturgii – zarówno amatorów jak i osoby wykształcone muzycznie – do podjęcia nauki w dwuletnim studium działającym przy klasztorze oo. Franciszkanów we Wrocławiu. Rekrutacja trwa do 15 października.

Przesłuchania odbędą się 19 października, a zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na dwa tygodnie w soboty. Program nauczania obejmuje m.in. emisję głosu, psychologię śpiewu, podstawy dyrygentury chóralnej, metodykę pracy z zespołem wokalnym, zasady muzyki, kształcenie słuchu, czytanie nut głosem, chorał gregoriański, teologię liturgii.

Absolwenci Studium potrafią śpiewać świadomie i swobodnie, czytać zapis nutowy, dyrygować zespołem śpiewaczym, animować śpiew i muzykę w Kościele wg zasad i wymogów przepisów liturgicznych.

W trakcie roku akademickiego w ramach zajęć WLSW odbywają się również warsztaty muzyczno-liturgiczne, rekolekcje i wykłady gościnne, w których słuchacze Studium uczestniczą na specjalnych zasadach.Wymienione projekty realizowane są we współpracy ze znanymi i cenionymi w Polsce i zagranicą muzykami, kompozytorami, chórmistrzami i teologami.

Warunkiem przyjęcia na WLSW jest posiadanie słuchu i wrażliwości muzycznej oraz chęć rozwijania swojego talentu muzycznego, nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej.

Przesłuchania mają na celu sprawdzenie słuchu muzycznego kandydatów (m.in. umiejętność powtórzenia krótkiej melodii i rytmu). Opłata rekrutacyjna wynosi 30 zł, w przypadku przyjęcia do WLSW zostanie ona zaliczona na poczet czesnego. Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.wlsw.pl oraz pod adresem biuro@wlsw.pl.

mw

Zobacz także