Wrocław: Trwa rekrutacja do Studium Wokalnego u dominikanów

Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne to dwuletni kurs liturgiki i emisji głosu dla pasjonatów liturgii i śpiewu. U podstaw WLSW leży przekonanie, że śpiew nie jest ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest również zaangażowaniem siebie i swoich emocji, prowadzącym do czynnego uczestnictwa w Eucharystii.

Celem WLSW jest poszerzanie wiedzy liturgicznej, doskonalenie umiejętności wokalnych oraz kształcenie przyszłych prowadzących schole parafialne. Ale nie tylko, bo zaproszeni są również ci, którzy nie planują prowadzić zespołu wokalnego, a którym śpiew i liturgia są bliskie sercu – w Studium nauczą się prawidłowej emisji głosu oraz zgłębią tajniki liturgii.

Kształcenie w WLSW przewiduje dwuletni program nauczania. Zajęcia odbywają się w czasie roku akademickiego od października do czerwca, raz na 2 tygodnie w soboty. Miejscem zajęć jest Klasztor oo. Dominikanów we Wrocławiu. O poziomie kształcenia decyduje kadra dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono prowadzących zajęcia na WSLW stanowi grupę ekspertów w swojej dziedzinie.

Warunkiem przyjęcia na WLSW jest posiadanie słuchu muzycznego. Nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej. Oprócz regularnych zajęć planowane są warsztaty muzyczno–liturgiczne, wykłady gościnne, konferencje i koncerty. Po drugim i czwartym semestrze przewidziane są sesje egzaminacyjne. Nauka w WLSW kończy się pracą dyplomową.

Szczegółowe informacje i formularz rekrutacyjny można znaleźć na stronie www.wlsw.pl. Rekrutacja trwa do 27 września. Liczba miejsc jest ograniczona.

bf

Zobacz także