Wybór następcy Benedykta XVI – wyjątkowe konklawe

Konklawe, które wybierze następcę Benedykta XVI będzie miało bezprecedensowy charakter. Najważniejszą nowością będzie fakt, iż kardynałowie będą wybierali następcę Benedykta XVI za życia papieża, przybywającego w niewielkiej odległości od Watykanu.

Konklawe
Konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej

Jak zaznaczył rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SJ zasady wyboru zawarte są w konstytucji apostolskiej Jana Pawła II, „Universi Dominici Gregis” z 1996 r. Przewiduje ona, że od chwili, gdy Stolica Apostolska będzie zgodnie z prawem wakująca (28 lutego, godz. 20.00) – obecni kardynałowie elektorzy powinni poczekać piętnaście pełnych dni na nieobecnych kardynałów: jeżeli będą jednak poważne motywy Kolegium Kardynałów ma jednak prawo odłożenia, wyboru na kilka dalszych dni. Ale po upływie maksymalnie dwudziestu dni od rozpoczęcia wakatu Stolicy Apostolskiej wszyscy obecni kardynałowie elektorzy są zobowiązani przystąpić do wyboru.

Na mocy wydanego w poniedziałek, 25 lutego, Listu Apostolskiego w formie motu proprio „De nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus” (O niektórych modyfikacja norm dotyczących wyboru Biskupa Rzymu), Kolegium Kardynalskie ma prawo przyspieszyć początek konklawe, jeśli stwierdzono obecność wszystkich kardynałów–elektorów.

Mówiąc o okresie sede vacante ks. Lombardi wyjaśnił, że kardynał–dziekan, Angelo Sodano wyśle listy konwokacyjne do poszczególnych kardynałów 1 marca. Pierwsza kongregacja generalna Kolegium Kardynalskiego odbędzie się w poniedziałek 4 marca o godz. 9.30 w sali Synodu Biskupów przy Auli Pawła VI w Watykanie – poinformowało w piątek Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Kongregacje mogą się odbywać rano i wieczorem, a będą miały miejsce w Auli Nowej Synodu – mieszczącej się nad Aulą Audiencyjną Pawła VI. Decyzje o tym, jak wiele odbędzie się kongregacji podejmą sami kardynałowie. Można oczekiwać informacji publicznej o poruszanych na nich kwestiach. Kardynałowie–elektorzy zamieszkają w Domu św. Marty dopiero w przeddzień konklawe, ale mieszkania będą losować już podczas pierwszej kongregacji.

Z chwilą rozpoczęcia sede vacante tracą swoje funkcje wszyscy szefowie dykasterii, zaś władzę w Kościele przejmuje Kolegium Kardynalskie. Przygotowaniami do konklawe kieruje kardynał– kamerlig (kard. Tarcisio Bertone), zaś pracą watykańskiego sekretariatu, substytut, abp Giovanni Anglo Becciu.

W dniu wyznaczonym na rozpoczęcie konklawe wszyscy kardynałowie zgromadzą się w bazylice watykańskiej, gdzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, kard. Angelo Sodano, będzie przewodniczył Mszy św. „Pro eligendo Romano Pontifice”.

Po południu kardynałowie elektorzy udadzą się w procesji z kaplicy św. Pawła (cappella Paolina) do kaplicy Sykstyńskiej, gdzie dokonywany będzie wybór papieża. Wymaga on większości 2/3 głosów. Gdyby po wielu głosowaniach nie wyłoniono żadnego, możliwy jest wybór między dwoma kandydatami, ale zawsze większością 2/3 głosów.

Po dokonanym kanonicznie wyborze ostatni z Kardynałów Diakonów przywołuje do auli wyborczej Sekretarza Kolegium Kardynałów i Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych; następnie Kardynał Dziekan lub pierwszy z Kardynałów w porządku starszeństwa w imieniu całego Kolegium wyborców prosi elekta o wyrażenie zgody następującymi słowami: Czy przyjmujesz twój kanoniczny wybór na Biskupa Rzymskiego? Po otrzymaniu zgody pyta go: Jakie imię przyjmujesz? Wtedy Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, pełniąc funkcję notariusza i mając za świadków dwóch Ceremoniarzy, którzy zostaną w tej chwili przywołani, redaguje dokument dotyczący przyjęcia wyboru przez nowego Papieża i obranego przez niego imienia. Konstytucja „Universi Dominici Gregis” przewiduje, że jeśli t elekt nie posiada sakry biskupiej, winien zaraz otrzymać święcenia biskupie.

Przed rozpoczęciem konklawe zarówno Dom św. Marty jak i Kaplica Sykstyńska zostaną ocenione pod względem bezpieczeństwa, aby wykluczyć jakiejkolwiek możliwości przedostania się na zewnątrz informacji zastrzeżonych. Konieczność absolutnego zachowania tajemnicy wyboru papieża podkreśla wydany ostatnio list apostolski. Benedykt XVI uściślił w nim, że za jej złamanie na mocy samego prawa grozi kara ekskomuniki.

mw na podst. KAI

Przeczytaj o szczegółach przebiegu konklawe w serwisie WikiNews

Zobacz także