Zaproszenie do fascynującej przygody – „Kościół kocham i rozumiem” K. Porosły

Każdy, komu znane są choć trochę książki ks. Krzysztofa Porosło, z pewnością zauważył, że ich lektura rozpoczyna się już od okładki. Tak dzieje się i tym razem, autor z właściwą sobie wrażliwością zapraszając do refleksji nad Kościołem, zatrzymuje czytelnika przy wnętrzu najważniejszej świątyni chrześcijańskiej, przy Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie, zwanej Anastasis (Zmartwychwstanie).

Autor nie byłby sobą, gdyby już w okładce nie zawarł zaproszenia do fascynującej przygody, która nosi tytuł „Kościół kocham i rozumiem”. Warto do tej okładki będzie powrócić po przeczytaniu książki, z pewnością snop wpadającego światła i zieleń liter, symbol nowego życia, powie wtedy jeszcze więcej.

Trzeba ostrzec w tym miejscu czytelnika, że każda następna stronica tej książki będzie mierzeniem się z obrazem Kościoła, który zostanie odsłonięty z odwagą, bezpośredniością, lekkością słowa, ale i z wymagającą refleksją i głębią treści właściwą dla mistagoga, który w siódmym roku kapłaństwa dzieli się swoją wiarą w Kościół i cytując Ojców Kościoła podkreśla, że nie można mieć Boga za Ojca, jeżeli nie ma się Kościoła za Matkę, dlatego że każdy z nas narodził się z Niej w chrzcie świętym.

Z pomocą tej lektury, niczym w duszpasterskim dialogu, można przekonać się, że autor kocha Kościół i nie tyle będzie próbował o tym przekonać, ile w sposób właściwy dla mistagoga będzie Go odsłaniał tak, by każdy, w szczerej refleksji, mógł sam zmierzyć się z rzeczywistością Kościoła w swoich myślach i sercu.

Ta esencjonalna lektura niczym przewodnik prowadzi czytelnika przez temat paradoksu, świętości, Ciała Chrystusa, świątyni Ducha Świętego i Kościoła jako Matki. Czytelnik jest w niej zaproszony nie tyle do bycia obserwatorem, słuchaczem, ale do wejścia w dialog z treściami, które chcą odsłonić to, do czego autor sam ma już dostęp. W tej lekturze nie braknie uważnego wyjaśniania znaków i symboli, także pełnego troski o czytelnika odsłaniania świata sztuki, jej teologicznego wymiaru, tak bardzo przecież obecnego w liturgii Kościoła.

Być może ta lektura ciebie samego, drogi czytelniku, „przeczołga” jak turystę w klapkach po górskim szlaku, ale smak piękna będzie większy niż ból drogi. Na tych kartach będziesz prowokowany, by wyruszyć, by stawać się płodnym, bo – jak mówi autor za świętym Augustynem – „dawać życie, to uczestniczyć w dziele stwórczym Boga. Robić to razem z Nim”.

Będziesz zaproszony, by fascynować się pięknem Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa, a każdy jest częścią tego Ciała, bo jak mówi cytowany przez Autora ponownie święty Augustyn „to, co jecie i pijecie, w was się przemienia”. Ta książka, tak jak kluczowe jej słowa „kocham” i „rozumiem”, postawi cię wobec pytania o twoją relację, o czym przekonasz się, trzymając ją w ręku.

 

O autorze

Ks. Krzysztof Porosło – ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.), wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki PATMOS-u przy tymże uniwersytecie. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Jest autorem lub redaktorem blisko 20 książek poświęconych głównie zagadnieniom liturgicznym. Współpracuje z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym.

Fot. na stronie głównej: fsm.franciszkanie.pl.

Zobacz także

s. Anna Hyszko CHR

s. Anna Hyszko CHR na Liturgia.pl

s. Anna Hyszko CHR - jadwiżanka, dyrektorka Ośrodka Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście, absolwentka Szkoły Formatorek Zakonnych przy CFD w Krakowie.