Zarządzenie kard. K. Nycza – wykaz śpiewów liturgicznych

Jak poinformowano w miniony poniedziałek w serwisie internetowym Archidiecezji Warszawskiej, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz polecił, by od 1 marca 2017 r. jako śpiewy liturgiczne były stosowane jedynie pieśni wymienione w wykazach załączonych do jego zarządzenia.

Warszawa, 31 stycznia 2017 r.
Nr 201/D/2017

ZARZĄDZENIE

Posoborowa Instrukcja Musicam sacram (§ 32) pozwala na zastępowanie, śpiewów procesyjnych z Graduale Romanum pieśniami zatwierdzonych przez biskupa diecezjalnego dla swojej diecezji. Zestaw takich śpiewów oprócz tych, które uzyskały zatwierdzenie Konferencji Episkopatu Polski, może być przez miejscowego ordynariusza rozszerzony, zgodnie z normami zamieszczonymi w §§ 48 i 87 Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, obowiązującego od 25 lutego 2004 roku. Podejmując zlecone mi zadanie i działając zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, polecam by w Archidiecezji Warszawskiej, począwszy od 1 marca 2017 roku, jako śpiewy liturgiczne były stosowane jedynie te, które wymienione są w wykazach załączonych w aneksie nr 1 lub w aneksie nr 2 do niniejszego zarządzenia.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. dr Janusz Bodzon
Kanclerz Kurii

Aneks nr 1 – Plik do pobrania
Aneks nr 2  – Plik do pobrania

Zobacz także