Zawichost: We wrześniu Szkoła Zakrystianów z warsztatami

Ośrodek Formacji Liturgicznej w Zawichoście organizuje spotkania formacyjne dla zakrystianów w dniach 2-7 września 2018. Uczestnicy mają możliwość w warunkach stacjonarnych przeżyć czas modlitwy, wysłuchać konferencji, wziąć udział w zajęciach praktycznych, a także skorzystać z warsztatów układania kwiatów.

Uczestnicy będą mieli możliwość w warunkach stacjonarnych, w ramach tygodniowego pobytu w Ośrodku Formacji, przeżyć czas modlitwy dla pogłębienia osobowej więzi z Bogiem. Przez uczestnictwo w konferencjach zgłębiają zagadnienia duchowości zakrystiana,  teologii liturgii, historiozbawczego wymiaru liturgii, teologii roku liturgicznego, przestrzeni liturgicznej, ksiąg liturgicznych, uczestniczą w zajęciach praktycznych dotyczących posługi w przestrzeni liturgicznej, przygotowania i konserwacji naczyń i szat liturgicznych, a także mogą skorzystać z warsztatów układania kwiatów.

Zajęcia prowadzą: ks. Waldemar Pałęcki, ks. Dariusz Sidor, ks. Andrzej Rusak, ks. Stanisław Mieszczak SCJ, Małgorzata Kuś, Jarosław Kuś oraz s. Anna Hyszko CHR.

Tygodniowe zajęcia w Szkole Zakrystianów mają charakter kursu podstawowego. W ramach kontynuacji odbywają się sesje tematyczne proponowane w programie OFL. Zajęcia w Szkole Zakrystianów objęte są patronatem Biskupa sandomierskiego i Instytutu Liturgicznego UPJPII w Krakowie.

Zapisy prowadzone są stronie: www.zawichost.jadwizanki.pl.

ah

Zobacz także