Zembrzyce: W grudniu rekolekcje portalu Czas na Biblię

Portal internetowy „Czas na Biblię” organizuje rekolekcje–warsztaty dla swoich czytelników i sympatyków, zatytułowane „Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną”. Rekolekcje o Modlitwie Jezusowej wygłosi ks. prof. Henryk Paprocki, wybitny polski teolog prawosławny.

Rekolekcje odbędą się w terminie 12-14 grudnia 2014 r.
 w Ośrodku Wypoczynkowo–Rekolekcyjnym Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach. 
Termin zgłoszeń: 30 września, liczba miejsc ograniczona, koszt: ok. 160 zł. Zgłoszenia należy kierować na adres: srusin@wydawnictwom.pl.

Modlitwa Jezusowa bierze swój początek już w starożytności chrześcijańskiej, a była rozwijana przez Ojców Pustyni, Ojców Kościoła i wielu świętych mnichów i chrześcijan, głównie we wschodniej tradycji. Jest odpowiedzią na Pawłowe wezwanie nieustannie się módlcie (1Tes 5,17). Chrześcijanie, czerpiąc z biblijnego zawołania niewidomego Bartymeusza: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną (Łk 18,38n), stworzyli modlitwę, która miała nieustannie im towarzyszyć i przemieniać ich serce: „Panie, Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”. Mimo że treść tej modlitwy wydaje się na pierwszy rzut oka prosta, na jej temat powstało wiele traktatów teologicznych, odkrywających bogactwo jej znaczeń.
Wszystkich, których interesuje odkrywanie tej starożytnej modlitwy, którzy chcieliby wcielić w życie Pawłowe wezwanie i przemieniać swoje serce, zapraszamy na nasze rekolekcje.

Ksiądz Henryk Paprocki urodził się 10 grudnia 1946 r. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1972). W 1978 roku ukończył Instytut św. Sergiusza w Paryżu z tytułem doktora. 14 czerwca 1981 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest autorem licznych prac z zakresu teologii prawosławnej. Pracuje w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, jest rzecznikiem prasowym Kościoła prawosławnego oraz szefem Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej. Od 1 września 1981 r. wykłada w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Obecnie prowadzi wykłady z teologii zasadniczej. Główny tłumacz tekstów liturgicznych na język polski. Ciepły, życzliwy, z ogromnym poczuciem humoru, na co dzień sprawuje pieczę nad polskojęzyczną wspólnotą prawosławną w Warszawie.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także