Zrób się na post – akcja duszpasterstwa akademickiego Beczka

Duszpasterstwo Akademickie Beczka jest pomysłodawcą akcji na Wielki Post 2011 „Zrób się na post”. Główne wydarzenie „zrobienia“ będzie polegało na cotygodniowej wymianie postów. Zróbmy post!

Słowa Pisma świętego są jej korzeniem:

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6:16-18).

Na post. Wielki Post to wyjątkowy czas. A wyjątkowego czasu nie można przegapić. Kościół od wieków ma na to trzy sposoby. Trzy sposoby, żeby go nie zmarnować. Post. Jałmużna. Modlitwa. W tym roku chcielibyśmy odświeżyć ten pierwszy. Post. Chcemy żeby wrócił. Chcemy go zrobić. A najlepiej zrobić go wspólnie. Główne wydarzenie naszego „zrobienia“ będzie polegało na cotygodniowej wymianie postów, której będziemy dokonywać w każdą wielkopostną niedzielę na Eucharystii, w trakcie modlitwy wiernych. Nie będziemy wtedy odczytywać tradycyjnych wezwań, tylko przez kilka minut będzie możliwość poproszenia kogoś w kościele o post w konkretnej intencji, wypowiedzianej czy podanej na kartce. Każdy kto przyjmie intencję od kogoś innego zobowiązuje się do jednodniowego postu w dowolnej formie w ciągu tygodnia następującego po danej niedzieli.

Zrób się. Akcentem wyróżniającym dzień postu będzie odświętny strój, w myśl słów Pana Jezusa: Kiedy pościcie nie bądźcie posępni jak obłudnicy, którzy przybierają wygląd ponury. Ty zaś kiedy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz (Mt 6, 16-18). Jeśli ktoś Was zapyta dlaczego jesteście tak wystrojeni, odważcie się na odpowiedź: Bo poszczę! Oczywiście ten post nie jest postem dla samego postu. Dlatego chcemy go podjąć w intencji kogoś innego. Chcemy nawzajem się wspierać postem, który ma się stać pomocą w odrzuceniu zła. Tak jak uczył prorok Izajasz: Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków (Iz 58, 5-7). Zapraszamy Was abyście w Waszych wspólnotach, duszpasterstwach czy parafiach wymieniali się co tydzień postem, a potem odświętnie go przeprowadzali. Abyście wzajemnie wspierali się postem przez te niezwykłe czterdzieści dni, które mogą wszystko zmienić. Zróbmy się na post!

|config=wideo|image=http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/wstawianie_wideo/img/post_yt2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=AhSP_UeGy6I

|config=wideo|image=http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/wstawianie_wideo/img/post_yt2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=MtYU0gnj1Lg

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej "Zrób się na post", na której Beczka  prezentuje krótkie etiudy promujące akcję wielkopostną.

Ojcem duchowym inicjatyw Duszpasterstwa Akademickiego jest Adam Szustak OP.

Zobacz także

FreshMail.pl