Nagrania Ewangelii na Boże Narodzenie

Prezentujemy nagrania Ewangelii na Pasterkę i na Boże Narodzenie w wykonaniu o. Wojciecha Sznyka OP z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Ewangelia wg. św. Łukasza na Pasterkę

Tekst ewangelii pochodzi z aktualnego Lekcjonarza Mszalnego z tomu I. Melodia została zaczerpnięta z Matutinum dominikańskiego z 1936 roku wydanego za rządów o. Marcina Stanisława Gilleta. Śpiew ten jest nadal używany w zakonie dominikańskim w czasie odprawiania Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia (w nowej formie liturgii godzin). Tekstem źródłowym jest proroctwo Izajasza.

Ewangelia na Boże Narodzenie

Tekst to genealogia Jezusa Chrystusa z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 1, 1-16). Śpiew ten jest jedną z dwóch ewangelii w mszale dominikańskim z własną melodią (również w obecnym proprium zakonnym). Wykonuje się go w czasie Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia (również w nowej formie liturgii godzin). Polską wersję śpiewu przygotował Marcin Bornus-Szczyciński.

Obydwa nagrania można bezpłatnie pobrać z profilu Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w serwisie Bandcamp.

Zobacz także