Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Niech celebrowanie Bożego Narodzenia będzie dla Was wszystkich nie tylko czasem opowieści o mglistej tajemnicy sprzed wieków, lecz Bożym Narodzeniem w codziennym życiu. Niech Bóg, który staje się jednym z nas, da nam poznanie Jego samego, by rozświetlać ciemności i pokonać wszystkie trudności w drodze do Niego.

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych,
którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo […].
A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej (Gal 4,4-5.7).

Drodzy Przyjaciele i Współpracownicy!

Boże Narodzenie to moment, gdy Wszechmocny i Nieogarniony
staje się człowiekiem, by w Jezusie Chrystusie nadać sens historii i uwolnić ludzkość
z niewoli grzechu. Tak dzieje się zawsze, ilekroć Bóg wkracza w czas!
Niech zatem czas świąt Bożego Narodzenia będzie czasem zbawczego wyzwolenia,
otwarcia się na Jego działanie, tak, by to On i tylko On mógł nadać sens życiu
każdemu z Was i w Nowym 2019 Roku.

Dominik Jurczak OP, prezes
z wszystkimi pracownikami redakcji Liturgia.pl
i Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny

PS. W sobotę 12 stycznia 2019 o godz. 18:00 zapraszamy na kolędowanie
w Kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków.

Zobacz także