Giotto, Ukrzyżowanie
Giotto, Lamentacja
Giotto, Zmartwychwstanie
Krzyżmo Chrystusa i chrześcijanina Bp Zbigniew Kiernikowski
Medytacja modlitwy poświęcenia olejów podczas Mszy Krzyżma


Liturgia niesie w sobie i słowa, i gesty. Same słowa nie wystarczają

Msza Wieczerzy Pańskiej

Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu od końca liturgii Wieczerzy Pańskiej do początku liturgii Męki Pańskiej

Ubi caritas et amor Stanisław Nowak OP
Hymn towarzyszący obmywaniu stóp dwunastu mężczyznom w czasie Liturgii Wieczerzy Pańskiej


Liturgia ku czci Męki Pańskiej

Z dziejów obrzędu wielkopiątkowego Grzegorz Recelj S. Ocist
Tak zwana Msza darów poprzednio poświęconych według obrządku rzymskokatolickiego tylko raz w roku się odbywa, mianowicie w Wielki Piątek

Adoracja Krzyża Wojciech Surówka OP
Poprzez cierpienie Jezusa Ukrzyżowanego możemy dostrzec chwałę samego Boga

Pasja gregoriańska Marcin Syzdek
W historii form muzycznych pasja to utwór wokalny, którego podstawę stanowi tekst opisu męki Chrystusa według jednego z czterech Ewangelistów

Najbardziej znane ze swej ornamentyki były groby u jezuitów i misjonarzy św. Wincentego a Paulo.


Ciemne Jutrznie Dawid Kusz OP
Nazwa ciemna jutrznia wiąże się ze starym (sięgającym średniowiecza), wielu miejscach jeszcze praktykowanym zwyczajem zapalania i gaszenia świec

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Każde słowo Exsultetu ma nas prowadzić do medytacji nad wagą i znaczeniem Bożych dzieł dla nas

Pięć ziaren kadzidła Ks. Michał Kordel
Wiemy tylko tyle o "ziarnach kadzidła w paschale", że mają oznaczać pięć ran Zbawiciela, którego znów w tym wypadku ma symbolicznie przedstawiać sam paschał - świeca wielkanocna.

Pascha Jakub Kruczek OP
Czym jest ta piękna liturgia? Czym są te święta, które rozpoczęły się w czwartek wieczorem, a teraz osiągają swoje apogeum? To jest nasza chrześcijańska Pascha.


Przypominamy 2006
Dominikański Ośrodek Liturgiczny