Co zaśpiewać na Mszy? XVII niedziela zwykła, rok C

W antyfonie na wejście słyszymy: „Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, Bóg dom gotuje dla opuszczonych, On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę". Proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Przyjdźcie radośnie śpiewajmy hymn, ponieważ nawiązuje on do treści, które przekazuje antyfona.

Wejście:

Przyjdźcie radośnie śpiewajmy hymn (Niepojęta Trójco I, s. 165)

Przygotowanie darów:

Com przyrzekł Bogu (Siedl. s. 517)

Podczas drugiego czytania słuchamy dziś o tym, jaką moc w naszym życiu ma chrzest. W nawiązaniu do tego czytania, w czasie przygotowania darów można zaśpiewać pieśń Com przyrzekł Bogu.

Komunia:

Błogosławieni ubodzy (Niepojęta Trójco I, s. 148)

Antyfona na komunię mówi: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Nawiązując do niej, można w czasie komunii zaśpiewać pieśń Błogosławieni ubodzy.

Zakończenie:

Na wieki będę wyśpiewywał (Niepojęta Trójco II, s. 405)

W czasie psalmu słuchaliśmy słów: „Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku”. Kończąc liturgię, możemy włączyć się w to uwielbienie Boga, śpiewając pieśń Na wieki będę wyśpiewywał.

Zobacz także