Modlitwa wiernych – 3. niedziela adwentu roku C

Propozycja modlitwy wiernych na 3. niedzielę adwentu (16 grudnia 2012).

Trwając w radości, przedstawmy Panu nasze potrzeby.

  1. Módlmy się za Kościół święty aby w prawdziwej radości głosił Dobrą Nowinę o nadchodzącym Panu.
  2. Módlmy się za duszpasterzy, aby poprzez swoją służbę wskazywali na jej źródło, a nie na siebie samych.
  3. Módlmy się za rządzących, aby w swoich decyzjach zawsze kierowali się sprawiedliwością i poszanowaniem najsłabszych.
  4. Módlmy się za cierpiących z powodu niedostatku i zimna, aby dzięki konkretnej pomocy mogli godnie przetrwać trudny czas zimy.
  5. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszym sercom, aby mogli radować się wiecznością w niebie.
  6. Módlmy się za nas samych, aby pokój Boży strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zobacz czytania na tę niedzielę

Zobacz także