Modlitwa wiernych – wspomnienie obowiązkowe św. Hieronima

1. Módlmy się za Kościół święty, aby całą swą naukę i postępowanie opierał na Prawdzie Objawionej.

2. Módlmy się za Ruch Światło-Życie, aby jego członkowie podczas spotkań nad Pismem Świętym uczyli się jak żyć Ewangelią.

3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby karmiąc się słowem Bożym, w nim odnajdywali źródło życia.

4. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby słowo Boże pomnażało w nich gorliwość.

5. Módlmy się za zmarłych (a szczególnie za śp. N.), aby jak najszybciej byli wyniesieni do nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy słuchając przekazywanego nam słowa, potrafili je pokornie przyjmować i wcielać w życie.

 

Zobacz także