Ojciec Święty Benedykt XVI odwiedził Monte Cassino

W poniedziałek, 25.05.2009, Ojciec Święty Benedykt XVI odwiedził Cassino oraz opactwo na Monte Cassino. Po odprawieniu uroczystych nieszporów w bazylice skierował słowo do przybyłych braci i sióstr z rodziny benedyktyńskiej.

W homilii przywołał postać świętego Benedykta, którego pełne zawierzenie Chrystusowi oraz poświęcenie życia służbie Ewangelii przypominają o prawdziwym sensie powołania zakonnego – odtąd żyć nie dla siebie, lecz w całości dla Jezusa. „Benedykt był jaśniejącym przykładem świętości i wskazywał braciom Chrystusa jako wzór do którego mają dążyć.” 

Papież zwrócił uwagę na słowo „Pax” (łac. pokój) które wita pielgrzymów i gości przybywających do opactwa. „Jest to milczący znak odrzucenia wszelkich form przemocy i nawoływanie do budowania pokoju: w rodzinach, wewnątrz społeczności, pomiędzy ludźmi i w całej ludzkości”.

Przypominał, że pod przewodnictwem Benedykta klasztory stały się „centrami intensywnego dialogu, miejscem spotkań i wspólnego działania ludzi różnych środowisk, zjednoczonych ewangelicznym przesłaniem pokoju. Mnisi uczyli poprzez słowo i sztukę, żyjąc wg trzech wartości, które Benedykt identyfikuje jako niezbędne do utrzymania jedności między Bogiem a człowiekiem: krzyż, będący znakiem Chrystusa, książkę, symbolizującą kulturę oraz pług, czyli pracę ludzką”.

Papież przypomniał, iż dzięki aktywności klasztorów „narody europejskie mogły doświadczyć prawdziwego odkupienia oraz moralnego, duchowego i kulturowego rozwoju”. Poprosił również o modlitwę, aby Europa „zawsze mogła czerpać z chrześcijańskich prawd i idei, które są jej potężnym kulturowym i duchowym bogactwem”. Jest to możliwe wyłącznie, jeżeli głoszone przez św. Benedykta „quaerere Deum”, czyli „poszukiwanie Boga”, stanie się fundamentem życia ludzkiego. „Człowiek nie może osiągnąć pełnej realizacji ani być prawdziwie szczęśliwy bez Boga. Szczególną waszą odpowiedzialnością, jest bycie żyjącymi przykładami wewnętrznej i głębokiej relacji z Nim, co św. Benedykt zawarł w regule zakonnej słowami nie przedkładać niczego nad miłość Chrystusa. W jego świętości zawarta jest propozycja dla każdego chrześcijanina – aktualna dziś bardziej niż kiedykolwiek – aby własne życie oprzeć na podstawach duchowych. Dlatego właśnie, drodzy bracia i siostry, wasze powołanie jest na czasie, zaś wasza misja niezbędna”.

Po skończonych nieszporach papież nawiedził relikiwe św. Benedykta i św. Scholastyki, a następnie udał się na polski cmentarz, gdzie zapalił świeczkę i odmówił modlitwę za wszystkich poległych w wojnach.

jh, za: fides.org

td

Zobacz także