Propozycja doboru pieśni na XIV niedzielę zwykłą roku A

Wejście: 

Chwała Tobie Boże („Niepojęta Trójco”, s. 163)

W antyfonie na wejście słyszymy: „Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie we wnętrzu Twej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości”. Aby wyśpiewać należną Bogu chwałę, proponujemy rozpocząć liturgię śpiewem Chwała Tobie Boże.

Przygotowanie darów:

O Jezu („Niepojęta Trójco”, s. 304)

W Ewangelii słyszymy słowa wypowiadane przez Jezusa: „Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Odwołując się do nich, można w czasie przygotowania darów zaśpiewać pieśń O Jezu.

Komunia:

Miłosierny Pan i łaskawy („Niepojęta Trójco”, s. 150)

W antyfonie na komunię słyszymy słowa:Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę”. Natomiast w dzisiejszym psalmie słuchamy: „Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył”. Odnosząc się do tych słów, w czasie komunii proponujemy pieśń Miłosierny Pan i łaskawy.

Wyjście:

Niechaj Cię Panie (ze zbiorów Ośrodka Liturgicznego)

W dzisiejszym psalmie słuchaliśmy słów: „Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę”. Nawiązując do nich, proponujemy na zakończenie liturgii pieśń Niechaj Cię Panie.

 
Monika Mystkowska

Zobacz także