Propozycje doboru pieśni na I niedzielę Wielkiego Postu

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu - zatrzymujemy się, aby przypomnieć sobie i wewnętrznie przeżyć tę prawdę: Królestwo Boże jest blisko, wejdźmy na drogę nawrócenia:

Wejście: Bliskie jest Królestwo Boże
Św.Piotr w Pierwszym Liście naucza nas, uśpionych i zamkniętych: "Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić."
Przygotowanie darów: Zbudź się,o śpiący
Wielki Post to czas zejścia do głębi własnego serca, by tam spotkac się z sercem Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego:
Komunia: Duszo Chrystusowa
Strach to przeciwieństwo miłości. Dlatego wciąż warto powtarzać modlitwę o odwagę:

Wyjście: Nie bój się, nie lękaj się

Małgorzata Kowalczuk 

Zobacz także

Tomasz Dekert

Tomasz Dekert na Liturgia.pl

Urodzony w 1979 r., doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne zainteresowania: literatura judaizmu intertestamentalnego, historia i teologia wczesnego chrześcijaństwa, chrześcijańska literatura apokryficzna, antropologia kulturowa (a zwłaszcza możliwości jej zastosowania do poprzednio wymienionych dziedzin), języki starożytne. Autor książki „Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama” (WAM, Kraków 2007) i artykułów m.in. w „Teofilu”, „Studia Laurentiana” i „Studia Religiologica”. Mąż, ojciec czterech córek i dwóch synów.