Dramat liturgiczny „Ludus Passionis” w Lidzbarku Warmińskim

W piątek 7 kwietnia 2006, w kościele świętych Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim Schola Teatru Węgajty zaprezentuje Ludus Passionis, dramat liturgiczny z rękopisu Carmina Burana z XIII wieku. Prezentację dramatu o godz. 20.00 poprzedzi spotkanie, koncert i wprowadzenie-wykład, które rozpoczną się o godz. 15.00 na zamku.

Ludus Passionis to najstarsze misterium pasyjne Europy Łacińskiej, monumentalny dramat liturgiczny znajdujący się w XIII-wiecznym rękopisie zwanym Carmina Burana. Przedstawia ewangeliczne sceny z życia i męki Jezusa Chrystusa: powołanie Piotra i Andrzeja, wieczerza u Zacheusza, nawrócenie Marii Magdaleny, wskrzeszenie Łazarza, wjazd do Jerozolimy, wydanie, pojmanie, sąd i ukrzyżowanie Jezusa, lament Marii.

Wykonawcy to międzynarodowa 22-osobowa grupa śpiewaków i aktorów z Polski, Estonii, Niemiec, Białorusi, Anglii i Ukrainy skupiona wokół Scholi Teatru Węgajty. Rekonstrukcja muzyczna jest dziełem francuskiego muzykologa i śpiewaka Marcela Péresa. Kierownictwo muzyczne objął Marcin Bornus-Szczyciński, a kierownictwo artystyczne – Johann W. Niklaus, który jest także reżyserem dramatu.

Dramat opracowany jest na podstawie średniowiecznego rękopisu, zaś sposób jego realizacji nawiązuje do znanej z opisów historycznych formy teatru kościelnego, w którym miejsca akcji rozlokowane są w różnych częściach świątyni. Warstwa muzyczna oparta jest na historycznej tradycji śpiewu sakralnego (chorał gregoriański) oraz archaicznych formach śpiewu przechowanych w kulturach tradycyjnych (m.in. Bizancjum, Korsyka, Dalmacja).

Przed prezentacją dramatu o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie w Muzeum Warmińskim na Zamku. Złoży się na nie koncert postnych pieśni dziadowskich w wykonaniu lirnika Jacka Hałasa z Przeźmierowa, połączony z ekspozycją rzeźby gotyckiej oraz wprowadzenie do dramatu wygłoszone przez zakonnika teologa i teatrologa Rafała Huzarskiego SJ. Po dramacie śpiewacy tradycyjni z Szypliszk na Suwalszczyźnie i Kocudzy z Lubelszczyzny poprowadzą Czuwanie pod Krzyżem.

 

Zobacz także

Dramat liturgiczny „Ludus Passionis” w Lidzbarku Warmińskim

W piątek 7 kwietnia 2006, w kościele świętych Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim Schola Teatru Węgajty zaprezentuje Ludus Passionis, dramat liturgiczny z rękopisu Carmina Burana z XIII wieku. Prezentację dramatu o godz. 20.00 poprzedzi spotkanie, koncert i wprowadzenie-wykład, które rozpoczną się o godz. 15.00 na zamku.

W piątek 7 kwietnia 2006, w kościele świętych Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim Schola Teatru Węgajty zaprezentuje Ludus Passionis, dramat liturgiczny z rękopisu Carmina Burana z XIII wieku. Prezentację dramatu o godz. 20.00 poprzedzi spotkanie, koncert i wprowadzenie-wykład, które rozpoczną się o godz. 15.00 na zamku.

none

Zobacz także