Kaplica obrządku wschodniego w Łagiewnikach

24 czerwca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach odbyło się poświęcenie kaplicy wschodnich obrządków chrześcijańskich, dedykowanej polsko-ukraińskiemu pojednaniu. Jest to jedna z czterech kaplic narodowych (węgierskiej, słowackiej, włoskiej oraz właśnie ukraińskiej) planowanych w podziemiach Sanktuarium. Kaplica ukraińska ma dwa wezwania: św. Andrzeja Apostoła oraz Wszystkich Świętych Narodu Ukraińskiego.

Pomysł, aby w Sanktuarium powstała kaplica, w której mogliby się modlić m.in. grekokatolicy oraz prawosławni, powstał kilka lat temu; jednym z jego pomysłodawców był greckokatolicki kapelan Wojska Polskiego, ks. Miron Mychajłyszyn. Pierwsze datki na jej budowę zostały zebrane podczas greckokatolickiego nabożeństwa, które zostało odprawione w Łagiewnikach w intencji Polaków, którzy wsparli ukraińską pomarańczową rewolucję.

Za wystrój wnętrza kaplicy odpowiedzialny jest prof. Lubomyr Medwid z Lwowa; wyposażenie zaś jest darem archidiecezji i diecezji greckokatolickich z Polski i świata. Kaplica nie jest jeszcze wykończona – ma już podstawowe sprzęty (m.in. ikonostas), do wykonania pozostały jeszcze m.in. polichromie.

Data poświęcenia, choć może kojarzyć się przede wszystkim z uroczystością Narodzenia Jana Chrzciciela, dla chrześcijan obrządków wschodnich ma inne znaczenie: 24 czerwca to dla nich święto zmarłych. Ponadto, rok oddania kaplicy do użytku również jest symboliczny: w 2007 r. obchodzona jest 50 rocznica Akcji ‘Wisła’, w czasie której ok. 150 tys. osób pochodzenia ukraińskiego, grekokatolików i prawosławnych, zostało przymusowo wysiedlonych z Południowo-Wschodniej Polski.

W uroczystości wzięły udział setki wiernych Kościoła greckokatolickiego z całej Polski oraz z Ukrainy; obecni byli również członkowie Kościoła rzymskokatolickiego. Samego aktu poświęcenia kaplicy dokonał kard. Stanisław Dziwisz, następnie w bazylice odbyła się uroczysta liturgia pontyfikalna św. Jana Złotoustego, w której, oprócz arcybiskupa krakowskiego, uczestniczyli m.in. kard. Franciszek Macharski oraz kard. Stanisław Nagy, zaś którą celebrowali biskupi i arcybiskupi Kościoła greckokatolickiego, pod przewodnictwem metropolity przemysko-warszawskiego, Jana Martyniaka (mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie mógł dotrzeć zwierzchnik kościoła greckokatolickiego, kard. Lubomyr Huzar). Chociaż liturgia była odprawiana przede wszystkim w języku ukraińskim (wyjątek stanowiła homilia wygłoszona przez abpa Martyniaka), to m.in. dla wiernych z Polski przygotowane zostały dwujęzyczne książeczki z wszystkimi tekstami liturgicznymi. Sama bazylika została ‘zaadaptowana’ do potrzeb liturgii w obrządku wschodnim przede wszystkim przez postawienie przed ołtarzem symbolicznego ikonostasu, który został przywieziony z kaplicy Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach pod Przemyślem, prowadzonego przez greckokatolickie Siostry Służebnice Niepokalanej Panny Maryi.

Po liturgii, kard. Dziwisz oraz abp. Martyniak wręczyli Nagrody Pojednania, przyznawane od 2001 r. przez Kapitułę Pojednania Polsko-Ukraińskiego. W tym roku jej laureatami zostali: prof. Jarosław Usajewicz, dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, prof. Adam Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, a także redakcje ‘Tygodnika Powszechnego’ oraz ukraińskiej ‘Krytyki’.

Fotogaleria: Zdjęcia
z poświęcenia kaplicy w Łagiewnikach

Eliza Litak

Zobacz także