Kraków: Tu się z-wiedza Kościół katolicki!

W związku z rozpoczętym niedawno Rokiem Wiary, grupa Sala na Górze, we współpracy z Bazyliką Mariacką w Krakowie, zapraszają na nowy cykl katechez opartych na Katechizmie "Tu się z–wiedza Kościół katolicki – katechezy dla każdego!"

W kwietniu i maju 2012 r. organizowaliśmy katechezy pt. „Kościół w pięciu wymiarach”. Obecna inicjatywa jest więc niejako kontynuacją, ale też odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego i Kongregacji Nauki Wiary, która we wskazaniach duszpasterskich zaleca organizację podobnych spotkań w diecezjach całego świata. Zapraszamy zatem na nowy cykl katechez zatytułowany: „Tu się z–wiedza Kościół katolicki”. Spotkania zostały zaplanowane na szereg czwartkowych wieczorów wg następującego porządku: 18:30 – Eucharystia w Bazylice, 19:15 – katecheza również w Bazylice, ok. 20:00 dyskusja z prelegentem w salce przy pl. Mariackim 7.

Tematy katechez dotyczyć będą podstawowych prawd wiary zawartych w KKK. Do ich wygłoszenia zapraszamy zarówno osoby świeckie, jak i duchowne, pochodzące z różnych środowisk i wspólnot. Chcemy nie tylko słuchać, ale też skonfrontować nasze doświadczenia i na nowo przemyśleć wiarę, jaką wyznajemy.

Pierwszą katechezę, dotyczącą wiary, i tego, co to znaczy: wierzyć – już 8 listopada o godz. 19:15 w Bazylice Mariackiej, wygłosi ks. dr Dariusz Raś, proboszcz Bazyliki.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły na plakatach i stronie internetowej: www.salanagorze.pl.

Zobacz także