Medytacje do modlitw mszalnych – wprowadzenie

Nie tak dawno ks. Maciej Zachara MIC publikował na swoim blogu notatki na temat pochodzenia kolekt mszalnych w Mszałach Pawła VI i Piusa V. Od nowego roku liturgicznego, który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą, postanowiłem przygotowywać nagrania medytacji, inspirowanych modlitwami stanowiącymi formularz mszalny poszczególnych niedziel.

W tym wpisie zamieszczam dwa nagrania z wprowadzeniem do tych medytacji.

W pierwszym wprowadzeniu przedstawiam 10 argumentów dlaczego warto pochylać się nad tymi modlitwami, dlaczego warto je medytować.

W drugiej części wprowadzenia zastanowimy się jaką rolę w strukturze Mszy św.odgrywają poszczególne oracje i jakie mają znaczenie teologiczne i liturgiczne.

Chciałbym tu od razu zaznaczyć, że nie będzie to naukowa hermeneutyka modlitw mszalnych, nie będę również powielał pracy ks. Macieja przywołując wpisy o pochodzeniu danych oracji. Jak sama nazwa wskazuje będą to raczej medytacje duchowe inspirowane poszczególnymi modlitwami.

Medytacje oryginalnie są zamieszczane na mojej stronie, www.baptysterium.pl.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...