Medytacje do modlitw mszalnych – wprowadzenie

Nie tak dawno ks. Maciej Zachara MIC publikował na swoim blogu notatki na temat pochodzenia kolekt mszalnych w Mszałach Pawła VI i Piusa V. Od nowego roku liturgicznego, który rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą, postanowiłem przygotowywać nagrania medytacji, inspirowanych modlitwami stanowiącymi formularz mszalny poszczególnych niedziel.

W tym wpisie zamieszczam dwa nagrania z wprowadzeniem do tych medytacji.

W pierwszym wprowadzeniu przedstawiam 10 argumentów dlaczego warto pochylać się nad tymi modlitwami, dlaczego warto je medytować.

W drugiej części wprowadzenia zastanowimy się jaką rolę w strukturze Mszy św.odgrywają poszczególne oracje i jakie mają znaczenie teologiczne i liturgiczne.

Chciałbym tu od razu zaznaczyć, że nie będzie to naukowa hermeneutyka modlitw mszalnych, nie będę również powielał pracy ks. Macieja przywołując wpisy o pochodzeniu danych oracji. Jak sama nazwa wskazuje będą to raczej medytacje duchowe inspirowane poszczególnymi modlitwami.

Medytacje oryginalnie są zamieszczane na mojej stronie, www.baptysterium.pl.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.). W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Autor lub redaktor 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.

FreshMail.pl