Różaniec – mur obronny

W pierwszą sobotę października odbędzie się Drugi Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej. Dziełu patronuje J. Em. Kardynał Kazimierz Nycz. Jego zalecenie jest wyzwaniem: „Uczcie tej modlitwy! Oby nie było tak, że za jakiś czas nowe pokolenia nie będą jej znały!”.

Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, / by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego / pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej  (Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński)

W pierwszą sobotę października przeżywać będziemy w naszej archidiecezji Drugi Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej. W sanktuarium Niepokalanej Królowej Różańca Świętego na Służewie (ojcowie dominikanie, ul. Dominikańska 2) pragniemy zgromadzić nie tylko wspólnoty Żywego Różańca naszej archidiecezji, ale wszystkich, którym leży na sercu odrodzenie i apostolat tej sprawdzonej i niezwykle owocnej modlitwy maryjnej. Dziełu patronuje J. Em. Kardynał Kazimierz Nycz. Jego zalecenie: uczcie tej modlitwy! Oby nie było tak, że za jakiś czas nowe pokolenia nie będą jej znały, głęboko zapadło w nasze dominikańskie serca. Słowa te padły z ust Księdza Kardynała podczas przekazania Jego Eminencji kopii obrazu Niepokalanej Królowej Różańca Świętego (Matki Bożej Żółkiewskiej) w 2009 roku. To wtedy powstała idea organizowania Dni Modlitwy Różańcowej. Idea została podjęta i na stałe weszła do kalendarza duszpasterskiego Archidiecezji Warszawskiej. Hasłem przewodnim tego Dnia jest wezwanie: Różaniec – skarb, który trzeba odkryć. Hasło to pochodzi z Listu o różańcu bł. Jana Pawła II.

Tegoroczne spotkanie będzie szczególne. W bieżącym roku zbiegają się bowiem osobliwe wydarzenia i rocznice. Beatyfikacja wielkiego papieża, 30. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, wreszcie 440. rocznica zwycięskiej bitwy pod Lepanto. O ile stosunkowo często przytaczana jest różańcowa myśl błogosławionego Jana Pawła II, o tyle nie łatwo możemy dotrzeć do różańcowego testamentu Prymasa Tysiąclecia. Stąd też jednym z tematów przewodnich Drugiego Warszawskiego Dnia Modlitwy Różańcowej będzie m.in. mało znany list pasterski młodego biskupa lubelskiego, ks. dr. Stefana Wyszyńskiego, O codziennym odmawianiu różańca świętego, napisany 15 sierpnia 1947 roku. List ten jest o tyle ciekawy, że napisany został na początku biskupiej posługi przyszłego Prymasa i ukazuje nieprzeciętną wrażliwość na potrzebę odbudowy chrześcijańskiego ducha małżeństwa i rodziny.

Przewidujemy nie tylko wspólne czuwania modlitewne, ale także wykłady formacyjne o modlitwie (swoje wystąpienia przedstawią pani dr Monika Waluś oraz o. Krzysztof Pałys OP). Szczegółowy program tego Dnia podajemy na okolicznościowym plakacie załączonym do niniejszego listu. Uczestnicy uroczystości będą mogli również obejrzeć ciekawą wystawę plenerową Madonny Kresów, a wieczorem uwielbiać Boga za dar Maryi przez śpiew Akatystu ku czci Matki Najświętszej. W ciągu dnia będzie można także nabyć publikacje różańcowe. Wieczornej Mszy św. o godz. 19.30 przewodniczyć będzie J.E. ks. bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego.

Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II oraz za opatrznościowy dar życia i misji Prymasa Tysiącleciaz prośbą o jego beatyfikację

Wiele grup różańcowych przy parafiach podjęło propozycję dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II oraz dar życia i heroicznego świadectwa apostolskiego Sł. B. Stefana Wyszyńskiego w formie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca[1]. Zaczęliśmy je w maju bieżącego roku. Spotkanie na Służewie jest zwieńczeniem tego wspólnego różańcowego dziękczynienia w naszej Archidiecezji (nie tylko w ramach Żywego Różańca).

Dziękczynienie za 440. rocznicę różańcowego zwycięstwa pod Lepanto i ustanowienia święta Królowej Różańca Świętego

Bitwa pod Lepanto (Zatoka Koryncka) należy do najzacieklejszych w historii bitew morskich. Nie byłoby to oczywiście wystarczającym powodem do specjalnego dziękczynienia za jej wygraną, gdyby nie to, że do modlitwy różańcowej w intencji zwycięstwa wzywał chrześcijańską Europę, papież św. Pius V (dominikanin). Chcąc ratować Europę przed zwycięstwem islamu, zorganizował on z państw chrześcijańskich Świętą Ligę, w której główną rolę odgrywały Hiszpania i Wenecja. Sam zaś papież prowadził w Rzymie procesje pokutne. W procesjach obnoszono cudowny obraz Matki Bożej Salus populi romani (Zbawienie ludu rzymskiego) i wraz z wiernymi odmawiano modlitwę różańcową.

7 października 1571 roku stanęły naprzeciw siebie floty: turecka (pod wodzą Ali Paszy) i Świętej Ligi (pod dowództwem Juana de Austria). Każda ze stron miała około 200 okrętów. Po zaciętej walce flota turecka została zatopiona. Św. Pius V ogłosił, że jest to zwycięstwo Maryi. Nakazał, aby 7 października 1572 obchodzono święto Matki Bożej Zwycięskiej. W 1573 papież Grzegorz XIII zamienił wspomniane święto na święto Matki Bożej Różańcowej. Wprowadzono je jednak wyłącznie w tych kościołach, przy których istniały bractwa różańcowe. Dopiero 295 lat temu papież Klemens XI rozszerzył je na cały Kościół. Było to wynikiem kolejnego zwycięstwa nad Turkami w bitwie pod Belgradem w 1716.

Drugi Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej będzie okazją do dziękczynienia za wszelkie łaski, jakie Kościół i świat otrzymał przez wstawiennictwo Królowej Różańca Świętego. Dzień ten będzie również dziękczynieniem za wkład bł. Jana Pawła II i Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego w rozwój kultu maryjnego (w tym także różańcowego) w Kościele powszechnym.

Zaproszenie

Przyjdźmy wszyscy do Królowej Różańca Świętego! Niech nie zabraknie duszpasterzy, rodziców, dzieci, małżeństw, opiekunów Żywego Różańca oraz przedstawicieli wszelkich wspólnot różańcowych. Przybądźcie i weźcie aktywny udział w Drugim Warszawskim Dniu Modlitwy Różańcowej! Niech nie zabraknie indywidualnych pielgrzymów! Zapraszamy wszystkie grupy wiekowe: starszych, młodzież i dzieci! Zapraszamy siostry zakonne oraz rodziny! Niech ten dzień będzie szczególnym, różańcowym wołaniem mieszkańców Warszawy i przedstawicieli parafii naszej Archidiecezji o jedność rodzin, Boży pokój w sercach ludzi, Boży pokój w relacjach społecznych i międzynarodowych. Wspomniane intencje były przecież niezwykle bliskie błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Swoim uczestnictwem odpowiedzmy także na pragnienia Prymasa Tysiąclecia, aby oddana Maryi Polska i Polacy byli szczególnie zatroskani o wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i świecie. Niech w dobie zwielokrotnionych prześladowań chrześcijan w tylu krajach świata, a także w czasach podważania zasad wiary chrześcijańskiej, każdy z nas odwoła się do niezawodnego wstawiennictwa Niepokalanej Maryi. Niech Jej prośba o codzienne odmawianie Różańca znajdzie odzew w naszych sercach i umysłach.

Stanisław Przepierski OP
asystent Żywego Różańca w Archidecezji Warszawskiej

[1]Zob. Dziękczynna inicjatywa różańcowa za beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, [w:] Biuletyn Duszpasterski, 2 (14)/2011, s. 71.

Zobacz także