Św. Grzegorz z Nazjanzu na Niedzielę Zmartwychwstania (lektor)

Święty Grzegorz z Nazjanzu – znakomity teolog, mówca i obrońca wiary chrześcijańskiej z IV w. Odznaczał się elokwencją, a jako poeta obdarzony był subtelną i wrażliwą duszą.

Duszo, masz zadanie — mówi Grzegorz również do nas — zadanie znalezienia prawdziwego światła, prawdziwej wielkości twego życia. Wsłuchajmy się w jego mowę na Święto Paschy.

Posłuchaj nagrania
http://www.liturgia.pl/zasoby/uploads/files/dzwieki/12857_1.mp3|duration=191

Kazanie czytał Łukasz Serwiński (Liturgia.pl).

Zobacz także