Watykan: W listopadzie spotkanie wiernych tradycji łacińskiej

3 listopada w ramach Roku Wiary mają spotkać się w Rzymie katolicy korzystający z postanowień listu apostolskiego – motu proprio Benedykta XVI „Summorum Pontificum”, dotyczącego Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Pielgrzymka zakończyć się ma Eucharystią sprawowaną w bazylice watykańskiej. Oficjalną prezentację spotkania zaplanowano na 10 września.

Organizacją spotkania ma się zająć utworzony w tym celu przez różne grupy wiernych „Coetus internationalis pro Summorum Pontificum” – międzynarodową grupę na rzecz Summorum Pontificum. Ma ono wyrażać poparcie dla Ojca Świętego a także umiłowanie i posłuszeństwo wobec Następcy św. Piotra. Ma też być manifestacją potrzeby sprawowania liturgii według ksiąg sprzed Soboru Watykańskiego II.

Jak przypomina informując o tym wydarzeniu włoski watykanista, Andrea Tornielii, ponad roku temu, 17 maja 2011 r. w bazylice watykańskiej Mszę św. w języku łacińskim według mszału bł. Jana XXIII sprawował już w związku z rzymskim kongresem poświęconym motu proprio Summorum Pontificum kard. Walter Brandmüller. Organizatorzy nie poinformowali o staraniach dotyczących ewentualnej audiencji u Benedykta XVI, choć „Coetus internationalis pro Summorum Pontificum” ma nadzieję, że Ojciec Święty skieruje do tego gremium swoje przesłanie.

Przy okazji przypomniano, że według badań z roku 2010 przeprowadzonych w 30 krajach świata Msza św. „trydencka” sprawowana jest w 1444 miejscach, z czego w 340 można z niej korzystać także w dni powszednie. W 313 miejscach Msza św. w języku łacińskim sprawowana jest w niedzielę, choć nieregularnie, w 324 – co niedziela, ale nie w godzinach dogodnych dla rodzin (9–12). Wreszcie w 467 miejscach Msza św. „trydencka” sprawowana jest co niedzielę w godzinach dogodnych dla rodzin.

na podst. KAI

Zobacz także