Zakończyła się pielgrzymka ministrantów na Jasną Górę

Zakończyła się pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów na Jasną Górę. Do Częstochowy przybyło niemal 7 tysięcy posługujących na codzień przy ołtarzu chłopców. Hasłem pielgrzymki, będącej hołdem dla Jana Pawła II, były jego słowa: "Miejcie żywą świadomość daru, który otrzymaliście".

Inspiracją do zorganizowania pielgrzymki był ogłoszony przez Jana Pawła II Rok Eucharystii. Jasnogórskie spotkanie było hołdem złożonym Papieżowi-Polakowi w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, a jednocześnie przypomnieniem przyrzeczeń złożonych w Roku Eucharystii. Ministranci zobowiązywali się w swoich parafiach do całorocznej, regularnej modlitwy za Papieża. Ich postanowienia zostały później przesłane w darze Janowi Pawłowi II.

Mszę św. na szczycie Jasnej Góry celebrował biskup Stefan Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, ordynariusz diecezji legnickiej, wraz z bp. Grzegorzem Balcerkiem, delegatem ds. Duszpasterstwa Ministrantów. W homilii bp Balcerek powiedział, że posługa ministrancka nie może ograniczać się tylko do ołtarza.

– "Ministrant służy Bogu w życiu, poza świątynią. Wyraża tę prawdę nasze ministranckie pozdrowienie – Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Ono niesie duże zobowiązanie i wielki program, który mamy realizować" – przypomniał ministrantom biskup Balcerek i dodał, "jak wiele zależy od was, żeby Eucharystia była należycie sprawowana, wasza służba przy ołtarzu musi być budująca, sprawowana pięknie z ogromną wiarą i czcią". Bp Stefan Cichy na zakończenie Mszy św. życzył młodym by dobrze przeżyli czas wakacji i by wszędzie byli apostołami.

Po Eucharystii ministranci i lektorzy zwiedzili Jasną Górę, a także modlili się przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej. Po południu wzięli udział w nabożeństwie czerwcowym i uroczystej procesji eucharystycznej na jasnogórskich Wałach.

 

Zobacz także