„Konsekrować świat” – cykl seminariów Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego

W pierwszym półroczu 2021 roku Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny zorganizuje seminarium w formule online, które ma być okazją do spotkania z myślą wybitnego teologa liturgii, Dawida Fagerberga. Spotkania odbędą się w wybrane poniedziałki – raz w miesiącu, od lutego do czerwca.

Pięć spotkań seminaryjnych wokół książki „Konsekrować świat. Liturgiczna teologia codzienności” („Consecrating the World. On Mundane Liturgical Theology”, wyd. 2016) poprowadzi o. Łukasz Miśko OP, prezes fundacji.

– Liturgia, która wychodzi poza kościelną kruchtę – tak na celebrację chrześcijańskich misteriów patrzy David Fagerberg, profesor teologii na Uniwersytecie Notre Dame w Stanach Zjednoczonych – wyjaśnia o. Łukasz Miśko, śledzący publikacje profesora od czasu swojej dziesięcioletniej posługi duszpasterskiej w USA. Jego poprzednia książka „Theologia Prima: czym jest teologia liturgiczna?”, została wydana po polsku w 2018 roku w serii książkowej Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego Źródło i szczyt.

„Consecrating the World. On Mundane Liturgical Theology” to książka niezwykle świeża i szeroka w swej wizji. Wychodząc od pojęcia „konsekracji świata”, zaczerpniętego od św. Pawła VI, Fagerberg pokazuje, jak dobrze uformowana liturgiczna duchowość może ukształtować w nas taki sposób życia w świeckiej codzienności, żeby każdy jej element był celebrowany w jedności z ofiarniczym kierunkiem Eucharystii. „Przez konsekrację – pisze cytowany w książce św. Paweł VI – rozumiemy nie oddzielenie rzeczy od tego, co należy do profanum, po to, by należało to wyłącznie do Bóstwa; raczej, w szerszym sensie, jest to przywrócenie danej rzeczy do właściwej relacji z Bogiem, według jej własnego porządku, według wymogów natury samej tej rzeczy, w planie chcianym przez Boga”.

– Książka, którą chcemy wspólnie dyskutować, ukazuje, że Liturgia, tak sakramentalna, jak i nasza osobista, „w świecie”, są złączone ze sobą jak nitki w tkanej szacie – wyjaśnia o. Łukasz Miśko, który poprowadzi serię.

Wprawdzie książka Davida Fagerberga nie doczekała się jeszcze polskiego tłumaczenia, ale znajomość języka angielskiego nie będzie wymagana do udziału w seminarium. Podczas pięciu 90-minutowych spotkań o. Łukasz przybliży kluczowe koncepcje książki wraz z przetłumaczonymi przez siebie fragmentami. Wspólna lektura będzie też okazją do dyskusji nie tylko nad samym tekstem, ale również nad doświadczeniem uczestników w przestrzeni uświęcania świata na sposób liturgiczny.

Aby wziąć udział w seminarium, konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie organizatora: www.liturgia.dominikanie.pl/seminarium2021.

 

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania muzyczne oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także organizuje środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Jest organizacją pożytku publicznego.

David W. Fagerberg (1952–) – profesor teologii liturgicznej na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Autor książek takich jak Consecrating the World: On Mundane Liturgical Theology (2016), Chesterton Is Everywhere (2013) oraz On Liturgical Asceticism (2003). Publikował m.in. w „Worship”, „Word & World” i „Rocznikach Teologicznych”. W swojej pracy naukowej zgłębia liturgię i teologię poprzez analizę lex orandi Kościoła, wpisując się w ortodoksyjną tradycję ascetyzmu. Jest znawcą twórczości Chestertona i właśnie jemu przypisuje to, że od ponad czterdziestu lat żyje w małżeństwie z Elizabeth i jeszcze nie osłabło w nim poczucie „przygody zwanej codziennością”. Ma dwoje dorosłych dzieci. Konwertyta z luteranizmu na katolicyzm.

Łukasz Miśko OP – dwa lata po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku. Od tego czasu koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City. W lipcu 2019 roku powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny; jest także członkiem Podkomisji ds. Muzyki Liturgicznej, działającej przy Komisji Liturgicznej Zakonu.

mw

Zobacz także