Pomysł na program Światowych Dni Młodzieży 2016 roku w Krakowie

Zainspirowany rozmową z Krzysztofem Mazurem z Klubu Jagiellońskiego, rozwinąłem pomysł chłopaków z KJ na własną modłę. Pomysł dotyczy programu ŚDM 2016. 

Zainspirowany rozmową z Krzysztofem Mazurem z Klubu Jagiellońskiego, rozwinąłem pomysł chłopaków z KJ na własną modłę. Pomysł dotyczy programu ŚDM 2016.

Oryginalny projekt powstał w sierpniu i pochodzi od Jana Maciejewskiego i Pressji. Gdy pisałem poniższy zarys, nie znałem szczegółów projektu KJ. Zainspirowany przewodnią ideą, zrobiłem własną wersję. Nie chodzi o wersję konkurencyjną ale inspirację do rozmowy w gronie osób „czujących” Kościół.

Co myślicie o takiej propozycji? Podajcie swoje pomysły. Może wówczas powstanie oddolny program Dni, który warto będzie wysłać jako propozycję odpowiedzialnym za organizację ŚDM.

Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie

HASŁO: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. (Kpł 11, 44) LUB Do świętości powołał nas Chrystus. (1P 1, 15n)

Cytaty biblijne – jako drogowskazy:
„W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” (1P 1, 15-16)

„Zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (1 Kor 1, 2)

„Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim – zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”. (Ef 4, 21-23)

„A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi”. (1Tes 3, 12-13)

WYZWANIE:
Globalne problemy, lokalna odpowiedź. 
Pomimo różnic, które pozornie dzielą młodych ludzi, wielu z nich boryka się z odpowiedziami na fundamentalne pytania. Szukają sposobów na włączenie wiary w swoje życie. Nie wiedzą jaką postawę przyjąć w życiu wobec wyzwań współczesnego świata. Pytają o to, jak żyć w świecie, który goni za zyskiem, jaka jest rola chrześcijan wobec polityki, jak żyć w czystości gdy ich rówieśnicy poddają się pożądaniu, jak pomóc ubogim, jak zbudować szczęśliwą rodzinę, jak pogodzić naukę i wiarę, co to znaczy żyć uczciwie, skąd znaleźć siłę do oddania życia, jak głosić Chrystusa, co to znaczy szczęście, jak budować przyjaźń, czy Kościół jest miejscem dla nich, jak mogą poznać Boga, jak odczytać swoje powołanie…? Problemy, w których młody człowiek szuka pomocy, były problemami każdego wierzącego przez wieki. Kościół znajdował odpowiedź na ich rozwiązanie nie w administracyjnych decyzjach ale w życiu świętych, którzy pokonali kryzys swojego czasu, wskazali drogę realizowania Ewangelii w momencie, w którym przyszło im żyć.

Święci są odpowiedzią na problemy świata.
Kraków jest miastem świętych. Przez wieki wobec nowych wyzwań Kościół odpowiadał na problemy świata przez działanie świętych. Kraków był świadkiem odpowiedzi, których Kościół udzielił człowiekowi wobec lęku, zagrożeń, wyzwań. Znakiem tych odpowiedzi są groby świętych znajdujące się w naszym mieście. Mimo, iż są to postacie często z zamierzchłych czasów, odpowiedzi, których udzielili są wciąż aktualne. Inspirują do działania, myślenia i kształtowania życia według Ewangelii. Nie są odpowiedziami teoretycznymi, wyraziły się w działaniu, życiu ukształtowanym według Pana naszego Jezusa Chrystusa.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program opiera się na postaciach świętych krakowskich, których życie może stać się inspiracją dla młodych ludzi. Postacie świętych mogą być wzorami postępowania i życia wobec konkretnych pytań, które stawia sobie młody człowiek.

ETAPY PROGRAMU
1. Przygotowanie

Z pomocą materiałów formacyjnych młodzi spotykają się w swoich wspólnotach, by rozważać najważniejsze problemy, przed którymi stają. Program formacyjny przygotowany przez wiernych i duszpasterzy diecezji krakowskiej obejmuje 60 spotkań. Każde ze spotkań definiuje wyzwanie, wskazuje świętego, który w swoim życiu udzielił odpowiedzi na dany problem i podaje propozycje jego przekroczenia w oparciu o nauczanie Pana i świętych.

2. Pierwszy tydzień w Polsce
Pierwszy tydzień ŚDM 2016 odbywający się w diecezjach jest podsumowaniem i streszczeniem dotychczasowej pracy. Młodzi z diecezji w Polsce prowadzą spotkania z młodzieżą z zagranicy w oparciu o pięciodniowy program. W programie zwraca się uwagę na pięć kluczowych postaci świętych krakowskich.

3. ŚDM w Krakowie (część pierwsza)
W różnych ośrodkach duszpasterskich, wykorzystując bazę konferencyjną, zaplecza duszpasterskie, kościoły krakowskie prowadzone są spotkania zogniskowane wokół istotnych problemów współczesnego świata. Sekcjom patronują wybrane postacie świętych. Spotkania obejmują katechezy, prace w małych grupach, dyskusje, panele, spotkania z ciekawymi ludźmi, pielgrzymkę do grobu patrona.

Równolegle (popołudniami) odbywa się Festiwal młodych: wydarzenia kulturalne, modlitewne, ewangelizacje, pokazy filmów, koncerty, festyny. Na mapie Krakowa i okolic wyznaczonych jest kilkanaście punktów, w których odbywa się festiwal. Tym miejscom i wydarzeniom patronują święci krakowscy, same wydarzenia są przypisane do wybranej sekcji przedpołudniowej.

Ważnymi miejscami pielgrzymek i celebracji są miejsca grobów świętych krakowskich.

4. ŚDM Kraków (weekend)
Program dni według przyjętego schematu z lat poprzednich. Papież Franciszek w swoich przemówieniach i homiliach adresuje wybrane problemy i odwołuje się do wybranych postaci świętych krakowskich, tak by Jego posługa była zwieńczeniem i pomocą w pracy młodych ludzi.

KOMUNIKACJA
Każda sekcja (problem) ma swojego patrona. Loga sekcji są zindywidualizowane. Znakiem sekcji jest postać patrona.
Komunikacja ŚDM jest zarówno informacją o świętych.
Banery i bilbordy przedstawiają świętego i odpowiedź (w haśle), której udzielił. Mogą to być motta ich życia, słowa z ich pism, hasła opracowane na podstawie ich czynów.
Ważnym momentem podczas ŚDM jest litania do świętych.

PLUSY PROPOZYCJI
Młodzi przygotowują się do ŚDM według spójnego programu. Poznają kościół, do którego przyjeżdżają. Kraków jest dla nich miejscem, w którym oczekują nie tylko wydarzeń ale spotkania ze świętymi przy ich grobach. Kult świętych staje się dla nich czymś zrozumiałym i bliskim. Widzą, że Kościół ceniący tradycję, jest bardziej współczesny od współczesnego świata.

PROPOZYCJE NIEKTÓRYCH PATRONÓW I PROBLEMÓW DO PORUSZENIA
św. Jan Paweł II – Kościół domem, Chrystus zwieńczeniem poszukiwań
św. Faustyna – Miłosierdzie żyjącego Boga
św. Szymon z Lipnicy – Życie duchowe
bp Jan Pietraszko – Biblia

bł. Maria Angela Truszkowska – Powołanie
bł. Stanisław Kazimierczyk – Powołanie
bł. Salomea – Kobieta
Jerzy Ciesielski – Rodzina
Michał Giedroyć – Samotność

bł. Wincenty Kadłubek – Życie w Kościele
bł. Aniela Salawa – Życie w świecie
św. Jacek – Ewangelizacja, głoszenie Chrystusa we współczesnym świecie

św. Jan z Kęt – Wiara i Nauka
św. Jadwiga – Kultura
św. Stanisław – Chrześcijanin i polityka
św. Albert, Bł. Bernardyna Jabłońska – Ubodzy, bieda w świecie
bł. o. Jan Beyzym – Chorzy, cierpienie
bł. Zofia Czeska – Wychowanie, edukacja, dzieci
bł. Bronisława – Patriotyzm
św. Florian – Obrona niewinnych


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.