Prośba o modlitwę

Przerwę na chwilę merytoryczne kwestie, tudzież planowaną serię tekstów o śpiewniku ks. M. M. Mioduszewskiego. O wiele pilniejsza sprawa pojawiła się na horyzoncie.

Mój serdeczny przyjaciel głosi rekolekcje w jednej z polskich wsi. Klasyczna poPGR-owska mieścinka w centralnej Polsce. Obok kościółka parafialnego, za cmentarzem mieszka patologiczna rodzina, której członkowie nieraz bezcześcili święte miejsca. Miejscowy proboszcz – tak się zdaje – jest pogrążony w bardzo głębokim smutku. Mieszkańcy borykają się z szeregiem trudności, które ich przerastają. Co ważniejsze, od samego początku na rekolekcjonistę spadły duchowe zmagania.

Wierzę w realność walki duchowej i jestem pewien, że na świecie łatwo znaleźć miejsca, w których dominuje ciemność, a nie światło. Adwent jest czekaniem na blask. Czasem, gdy czcimy Gwiazdę Zaranną, najjaśniejszą pośród nocy. Dlatego ufam, że głoszone rekolekcje umocnią mieszkańców tamtej wsi. Umocnią i wyprowadzą z ciemności, o ile walka będzie zwycięska.

Bardzo Was proszę pamiętajcie w Waszych modlitwach o rekolekcjoniści i słuchaczach, o księdzu proboszczu i o wspomnianej rodzinie. Niech dla nich zabłyśnie światło w te święta. 

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.