III Prefacja o Narodzeniu Pańskim

Notatki o pochodzeniu III Prefacji o Narodzeniu Pańskim z Mszału Pawła VI.

Oficjalny polski przekład:

W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, która nam przyniosła zbawienie. Gdy Nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami, i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba.

Oryginał łaciński:

Per quem hodie commercium nostrae reparationis effulsit, quia, dum nostra fragilitas a tuo Verbo suscipitur, humana mortalitas non solum in perpetuum transit honorem, sed nos quoque, mirando consortio, reddit aeternos.

Pochodzenie prefacji:

Źródłem dla tej prefacji jest jedna z prefacji na Narodzenie Pańskie w Sakramentarzu leoniańskim (Sakramentarz z Werony) z ok. 560/590 r., sigla: Ve 1260. Można się zastanawiać, czy prefacja obecna jest skróconą wersją prefacji „leoniańskiej” czy też mamy do czynienia z prefacją nową, ułożoną na podstawie dawnego źródła, moim zdaniem raczej to drugie.

Prefacja Ve 1260 z zaznaczeniem wykorzystanych fraz:

Quoniam magnificum nostrae commercium reparationis effulsit: cum de homine veteri homo novus exsisteret, curatus mortalitate mortalitas; cum humana condicio de ipsius humanae condicionis confecta medicatione sanatur, et de obnoxia generatione peccato totius peccati nescia proles exoritur, ac non solum nostra a verbo tuo suscepta fragilitas perpetui fit honoris, sed nos quoque mirando consortio reddit aeternos.

Roboczy przekład:

Ponieważ zajaśniała wspaniała wymiana naszego zbawienia, gdy z człowieka dawnego zaistniał człowiek nowy, śmiertelność została uleczona śmiertelnością; gdy rodzaj ludzki został uzdrowiony lekarstwem sporządzonym z ludzkiej natury i z pokolenia obciążonego grzechem wzeszło potomstwo nie znające grzechu, i nie tylko nasza słabość przyjęta przez Twoje Słowo zostaje wyniesiona do wiecznej godności, lecz także my dostępujemy udziału w życiu wiecznym.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....