IV Prefacja wielkanocna

Notatki nt. pochodzenia IV prefacji wielkanocnej w Mszale Pawła VI.

Oficjalny polski przekład: On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie.

Oryginał łaciński: Quia, vetustate destructa, renovantur universa deiecta, et vitae nobis in Christo reparatur integritas.

Pochodzenie: Jest to stara rzymska prefacja wielkanocna, zaczerpnięta z Sakramentarza gelazjańskiego (ok. 628/715 r.), gdzie figuruje jako prefacja czwartku w oktawie Wielkanocy – GeV 487.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....